Onze andere sites
noorderdiepte.nl

Marjoleine de Vos: Uitzicht genoeg

Terugkeer is niet mogelijk, en je houdt geen plaats vrij voor de doden. Marjoleine de Vos over haar nieuwe poëziebundel ‘Uitzicht genoeg’. Weemoed, afscheid, vermaningen aan de volgels, schouderophalen – een prachtig stemgeluid in toegankelijke verzen met vorm en binnenrijm. (51 minuten)

koop
Volg

twitter
Facebook


Bio
Marjoleine de Vos (1957) is redacteur kunst bij NRC Handelsblad. Ze schrijft over kunst, literatuur en koken, en heeft een tweewekelijkse column op de opiniepagina. Een selectie uit deze columns werd gebundeld in Nu en altijd: bespiegelingen (2000). In 2000 verscheen haar eerste poëziebundel Zeehond graag, in 2003 gevolgd door Kat van sneeuw. Beide bundels werden zeer goed ontvangen; Zeehond graag werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2002. In 2008 verscheen de bundel Het Waait.