Onze andere sites
noorderdiepte.nl

Hans Alders: Energietransitie in het noorden

Nederland bevindt zich in een overgangsfase. De fossiele brandstoffen raken op, de toepassing van alternatieve energiebronnen stelt ons nog voor grote uitdagingen. ‘De discussie hierover – bijvoorbeeld over de winning van schaliegas – wordt vaak bepaald door emoties en onwetendheid’. Hans Alders schetst de horizon van 2050, waarbij hij zowel stilstaat bij de wereldwijde impact van deze overgang als bij de consequenties voor Noord-Nederland. ‘De oude gereedschapskist voldoet niet meer, we hebben een nieuwe nodig’.